Bokfynd

Det är inte alltid bara priset som avgör om en bok är ett fynd eller ej. Jag impulsköpte en  riktigt fin bok här om dagen som handlar om att göra eget öl, för lite knappt 200 kr. Det tycker jag är lite fyndigt faktiskt. Den ger ingående steg-för-steg-beskrivningar och recept för att brygga en hel […]

Kompostera mera?

”I dessa processlystna dagar, då den fria viljan trycks ned av byråkratins kalla hand, måste jag be om er uppmärksamhet för ett säkerhetsmeddelande. Att tillverka kompost tar förmodligen livet av färre människor än att flyga, men det är min plikt att informera om följande: Jag rekommenderar att du använder lämpliga skyddshandskar, mask och skyddskläder när […]